HANDELSBETINGELSER

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

Produktinformation:

På Folkesurf.com oplyses varens væsentlige egenskaber. For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til  HYPERLINK “mail to:folke@virusintl.dk” folke@virusintl.dk

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Folkesurf.com accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på Folkesurf.com er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Folkesurf.com udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Folkesurf.com om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og Folkesurf.com er først indgået, når Folkesurf.com ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:

PayPal er verdens førende firma inden for betaling på internettet. Når du benytter dig af PayPal, er dine penge sikret, og du behøver ikke en brugerkonto hos PayPal for at kunne betale for din ordre. Du kan betale med VISA- og Mastercard gennem PayPal, eller du kan vælge at bruge din PayPal-konto, hvis du har en. Ved køb med PayPal, trækkes beløbet med det samme og overføres til PayPal – og først når varen afsendes trækkes pengene fra PayPal.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Folkesurf.com har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjemmesider er uden for Folkesurf.com’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Folkesurf.com. Varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Folkesurf.com’s egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Folkesurf.com’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Folkesurf.com afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret

Meddeler køber Folkesurf.com, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Folkesurf.com det modtagne beløb.

Tilbage